Privacy Policy

JANE LUSHKA POLICY

Jane Lushka respecteert de privacy van al haar consumenten en draagt zorg voor alle persoonlijke informatie die wordt verschaft. Persoonsgegeven worden hierbij nooit verkocht voor adressenhandel.

Wanneer je de Jane Lushka nieuwsbrief wilt ontvangen, vragen wij om jouw e-mailadres. Wanneer je een bestelling plaatst of een klantaccount aanmaakt, vragen wij om jouw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Bij het verzamelen van deze gegevens maken wij gebruik van beveiligde SSL-verbinding. 

DOELEINDEN PERSOONSGEGEVENS:

Jane Lushka verwerkt persoonsgegevens voor:

  1. De acceptatie van een bestelling
  2. Het tegengaan van overkreditering
  3. De uitvoering van overeenkomsten met de consument
  4. Relatiebeheer
  5. Managementinformatie, product- en dienstontwikkeling
  6. Het uitvoeren van analyses
  7. Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Door gebruik te maken van de diensten die Jane Lushka aanbiedt, ga je akkoord met de voorwaarden zoals in het reglement zijn opgenomen. 
Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Jane Lushka, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Contact:

Je kan te allen tijde een verzoek van inzage indienen omtrent jouw persoonsgegevens.
Dit kan bijvoorbeeld om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.
Je hebt ook de mogelijkheid om te reageren op het Jane Lushka privacy beleid.

Naam ondernemer: JL COMPANY Ltd
Vestigingsadres: Morestorage BV, Goudstraat 65,2718 RD Zoetermeer
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: info@janelushka.com
Btw-identificatienummer: BG.204156632

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.